Heliniet in beroep bij bestuursrechter

geplaatst in: Nieuws | 0

De vereniging Heliniet is het niet eens met met het afwijzen van haar bezwaarschrift en heeft daarom een beroepschrift bij de bestuursrechter ingediend. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag besloot medio vorig jaar een omgevingsvergunning voor een … Lees verder

Gemeente wijst bezwaren af

geplaatst in: Nieuws | 0

De door Heliniet ingediende bezwaarschriften tegen afwijzing van het verzoek om handhaving en tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning zijn beiden ongegrond verklaard. Ondanks onze op 14 oktober vorig jaar aan de Adviescommissie bezwaarschriften benadrukte argumenten denkt de gemeente in … Lees verder

Bezwaar tegen omgevingsvergunning helihaven mogelijk

geplaatst in: Nieuws | 2

De gemeente Den Haag heeft medio juni een van rechtswege verleende omgevingsvergunning gepubliceerd voor een helihaven op de GAVI-kavel. Indienen van een bezwaarschrift daartegen is mogelijk. De omgevingsvergunning voor de helihaven is op 14 juni gepubliceerd. Bij het gemeentelijk informatiecentrum … Lees verder

Heliniet in bezwaar tegen afwijzen handhaving

geplaatst in: Nieuws | 0

Burgemeester en wethouders van Den Haag hebben het door de vereniging Heliniet ingediende verzoek om handhaving afgewezen. Heliniet is daartegen in bezwaar gegaan. De op de GAVI-kavel waargenomen grondwerkzaamheden ter voorbereiding van een helihaven worden zonder omgevingsvergunning uitgevoerd. Een helihaven … Lees verder

Heliniet stelt gemeente in gebreke

geplaatst in: Nieuws | 2

Aan het door de vereniging Heliniet ingediende verzoek om handhaving is door de gemeente Den Haag niet tijdig uitvoering gegeven. Daarom stelt Heliniet de gemeente in gebreke. Over de op de GAVI-kavel waargenomen grondwerkzaamheden werd eerder door de gemeente bevestigd … Lees verder

Gemeente staat aanleg helihaven zonder vergunning toe

geplaatst in: Nieuws | 2

De gemeente Den Haag staat aanleg van een helihaven zonder een daartoe noodzakelijke omgevingsvergunning toe. De vereniging Heliniet heeft een verzoek tot handhaving ingediend. Tevens heeft Heliniet verzocht om alle op het heliplatform betrekking hebbende documenten. Enige weken geleden werden … Lees verder

Aanleg helikopterplatform begonnen

geplaatst in: Nieuws | 1

De door Provinciale Staten van Zuid-Holland vastgestelde luchthavenregeling en een door de gemeente Den Haag te verlenen tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan zijn niet formeel bekend gemaakt. Desondanks is de aanleg van het helikopterplatform begonnen. Luchthavenregeling De eind vorig jaar … Lees verder

Heliniet gaat in beroep bij Raad van State

geplaatst in: Nieuws | 5

DEN HAAG – Provinciale Staten van Zuid-Holland bespraken op 14 oktober de Luchthavenregeling helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag. Besloten werd de luchthavenregeling vast te stellen. Daarbij werden echter beperkingen aangebracht. Heliniet gaat in beroep bij de Raad van State. In een … Lees verder