Medio 2006 wilde de onderneming Helinet B.V. in samenwerking met Connexxion een helikopternetwerk in Nederland, België en Duitsland opzetten.

Eén van de daartoe benodigde helihavens zou worden aangelegd in Ypenburg. De voorgenomen locatie was het ILSY-plantsoen, vlakbij de snelwegen A4 en A13 en circa 100 meter van de nabijgelegen kinderopvang respectievelijk 350 meter van de dichtstbijzijnde woningen.

De gemeente Den Haag, gesteund door de gemeentelijke coalitiepartijen PvdA en VVD, wilde het plan van Helinet B.V. faciliteren. Gemeentelijke oppositiepartijen waaronder SP, GroenLinks, De Haagse Stadspartij en CDA én omwonenden vreesden geluidsoverlast, milieuschade en veiligheidsrisico's. Omwonenden organiseerden zich in de vereniging Heliniet met het doel een helihaven in Ypenburg en omgeving te voorkomen.

Eind 2008 maakte nieuwe provinciale regelgeving een eind aan het plan van Helinet B.V. Woningen lagen namelijk dichter dan 500 meter bij de voorziene helihaven. Uiteindelijk leidde de combinatie van tegenstand van de vereniging Heliniet en de nieuwe provinciale regelgeving in oktober 2010 tot het faillisement van Helinet B.V.

In de loop van 2009 was sprake van een nieuwe exploitant HeliPlan die het oog had laten vallen op de zogenoemde GAVI-kavel zuidoostelijk van het Prins Clausplein. Die zou voldoen aan de provinciale regelgeving en de gemeente Den Haag wilde hieraan meewerken door een tijdelijke vergunning voor vijf jaar te verlenen.

Begin 2011 bleek het voornemen van HeliPlan een helihaven op de GAVI-kavel te vestigen nog actueel. In 2014 blijkt HeliPlan nog steeds in zichzelf te geloven dat een 'nieuwe helihaven in Ypenburg niet zorgt voor geluidsoverlast'.

Ook voor deze locatie is Heliniet van mening dat sprake zal zijn van geluidsoverlast, milieuschade en veiligheidsrisico's.

Video van inloopbijeenkomst gehouden op 8 april 2015 …