Gemeente weigert omgevingsvergunning helihaven

geplaatst in: Nieuws | 0

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag volgt haar coalitieakkoord en weigert de aangevraagde omgevingsvergunning voor een helihaven. Eerder werd een omgevingsvergunning voor een helihaven door de bestuursrechter vernietigd. Eind 2017 werd een nieuwe aanvraag ingediend. … Vervolgd

Raad van State wijst beroepen Heliniet af

geplaatst in: Nieuws | 0

De door de vereniging Heliniet tegen de in werking getreden luchthavenregeling ingediende beroepen zijn door de Raad van State niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard. Heliniet was onder andere van mening dat de geluid- en veiligheidscontouren niet vanaf het aanvliegpunt midden … Vervolgd

Raad van State behandelt beroepen Heliniet

geplaatst in: Nieuws | 0

De Raad van State behandelt de beroepen van de vereniging Heliniet tegen de op 21 januari in werking getreden luchthavenregeling en de op 31 maart in werking getreden gewijzigde luchthavenregeling. De mondelinge behandeling vindt plaats tijdens een openbare zitting op … Vervolgd

College legt coalitieakkoord naast zich neer

geplaatst in: Nieuws | 0

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft besloten de verkeerssituatie nabij de helihaven aan te passen. Het nieuwe college legt het coalitieakkoord nu al naast zich neer. De gemeente publiceerde het voornemen tot de aanpassing. … Vervolgd

Heliniet weer in beroep bij Raad van State

geplaatst in: Nieuws | 0

Ook tegen de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde opvolgende luchthavenregeling heeft Heliniet beroep aangetekend bij de Raad van State. In deze luchthavenregeling zijn nieuwe te volgen vliegroutes opgenomen die zijn vastgesteld op basis van een convenant tussen de exploitant … Vervolgd

Bezwaar verklaring veilig gebruik luchtruim afgewezen

geplaatst in: Nieuws | 1

Een begin dit jaar door Heliniet ingediend bezwaar tegen de verklaring veilig gebruik luchtruim is afgewezen. De verklaring werd in november vorig jaar afgegeven. Inmiddels is een nieuwe verklaring afgegeven. Aangenomen is dat het bezwaar van Heliniet zich tevens hierop … Vervolgd

Opvolgende luchthavenregeling treedt in werking

geplaatst in: Nieuws | 0

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een opvolgende luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag vastgesteld. Een vanaf 21 januari in werking getreden luchthavenregeling had een vervaldatum van 1 april 2018. Gedeputeerde Staten besloten een opvolgende luchthavenregeling vast te stellen. Deze … Vervolgd

Bezwaar afwijzen handhavingsverzoek afgewezen

geplaatst in: Nieuws | 0

Een door Heliniet ingediend handhavingsverzoek tegen de helihaven op de GAVI-kavel werd afgewezen. Heliniet is daartegen in bezwaar gegaan. Dit bezwaar is ook afgewezen. Het verzoek om handhaving werd afgewezen omdat een nieuwe omgevingsvergunning is aangevraagd. Die aanvraag is echter … Vervolgd

Heliniet in beroep bij Raad van State

geplaatst in: Nieuws | 0

Heliniet heeft tegen de op 21 januari in werking getreden luchthavenregeling een beroepschrift bij de Raad van State ingediend. Het beroep betreft de luchthavenregeling die reeds op 14 oktober 2015 door Provinciale Staten van Zuid-Holland werd vastgesteld. Bekendmaken en in … Vervolgd

Luchthavenregeling treedt in werking

geplaatst in: Nieuws | 1

De op 14 oktober 2015 door Provinciale Staten van Zuid-Holland vastgestelde luchthavenregeling helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag treedt in werking. Dat blijkt uit een nieuwsbericht van DCMR Milieudienst Rijnmond en twee publicaties in het Provinciaal blad. Dat bekendmaking zo lang op … Vervolgd