Verklaring veilig gebruik luchtruim afgegeven

geplaatst in: Nieuws | 0

Door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is een verklaring veilig gebruik luchtruim voor de helihaven aan de Spoorlaan te Den Haag afgegeven. Het op 23 november genomen besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 november 2017. Bezwaar indienen … Vervolgd

Verzoek tot handhaving Heliniet weer afgewezen

geplaatst in: Nieuws | 0

Het door Heliniet ingediende handhavingsverzoek tegen de helihaven op de GAVI-kavel is afgewezen. Als reden hiervoor wordt aangevoerd dat een nieuwe omgevingsvergunning is aangevraagd. Medio vorig jaar diende Heliniet ook een handhavingsverzoek in. Toen werd waargenomen dat op de GAVI-kavel … Vervolgd

Heliniet dient zienswijze luchthavenregeling in

geplaatst in: Nieuws | 1

De vereniging Heliniet heeft een zienswijze over de gewijzigde ontwerp luchthavenregeling gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland ingediend bij DCMR Milieudienst Rijnmond. Een bestand dat deze zienswijze met bijlagen en een bewerkbare versie bevat kan hieronder worden gedownload. De bewerkbare … Vervolgd