De vereniging Heliniet is begin 2007 opgericht door een aantal ongeruste bewoners van Ypenburg. Heliniet heeft veel leden. Onder de leden bevinden zich ook professionals op diverse terreinen, waaronder geluid, milieu en veiligheid.

Door contributies en donaties werd een redelijk vermogen opgebouwd. Dit wordt aangewend om juridische hulp te financieren in bestuursrechtelijke procedures tegen overheidsbesluiten betreffende een helihaven in Ypenburg en omgeving. Heliniet werkt samen met Cees Advocaten (voorheen EBH Elshof).

Tijdens een begin 2009 gehouden Algemene Leden Vergadering werd besloten de vereniging Heliniet vooralsnog slapend te maken. Het bestuur is de ontwikkelingen echter blijven volgen.

Naar aanleiding van publicatie door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van een ontwerpbeschikking voor een luchthavenregeling aan de Spoorlaan (nabij het Prins Clausplein) in Den Haag, heeft het bestuur besloten de vereniging vanaf december 2014 weer te activeren. Het bestuur zoekt steun bij provinciale en gemeentelijke politieke partijen, en legt contacten met buurtverenigingen in stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp.

In 2015 hebben wij als vereniging ingesproken tijdens vergaderingen van de provinciale statencommissie Verkeer en Milieu. Ook hebben we meegewerkt aan een locatiebezoek door deze commissie. Verder hebben we ingesproken tijdens een vergadering van de gemeenteraadscommissie Leefomgeving en tijdens een gemeenteraadsvergadering. Tenslotte hebben we ingesproken tijdens een door de statencommissie Verkeer en Milieu georganiseerde hoorzitting en tijdens de beslissende vergadering van Provinciale Staten.

Tijdens deze op 14 oktober 2015 gehouden vergadering besloten Provinciale Staten een luchthavenregeling voor een helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag vast te stellen. Door de inbreng van een aantal provinciale politieke partijen én onze vereniging werden echter diverse beperkingen in de luchthavenregeling aangebracht. Deze luchthavenregeling trad in werking op 21 januari 2018 en verviel op 1 april 2018.

Begin oktober 2017 heeft DCMR Milieudienst Rijnmond namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een ontwerp gewijzigde luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag gepubliceerd. Deze opvolgende luchthavenregeling is in werking getreden vanaf 31 maart 2018 en vervalt op 1 april 2020.