Aan de Spoorlaan in Den Haag in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg is een helihaven gepland. Ook inwoners van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp gaan hier last van krijgen.

Een door Provinciale Staten van Zuid-Holland vastgestelde luchthavenregeling is in werking getreden. Daar hebben we beroep tegen ingediend bij de Raad van State. Een door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde opvolgende luchthavenregeling is in werking getreden. Ook daartegen hebben we beroep ingediend. De Raad van State heeft onze beroepen afgewezen.

Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag is een omgevingsvergunning van rechtswege verleend. Daar hebben we bezwaar tegen ingediend en dat is afgewezen. Daarom zijn we in beroep gegaan bij de bestuursrechter. Die heeft ons in het gelijk gesteld.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft in het coalitieakkoord 2018-2022 vastgelegd dat in Den Haag geen ruimte is voor een helihaven. Ook in het coalitieakkoord 2019-2022 is dit opgenomen. Een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning is door het college geweigerd.

Vind je ook dat tijdwinst van enkelen niet mag gaan ten koste van geluidsoverlast, milieuschade en veiligheidsrisico’s voor velen? Help een helihaven te voorkomen. Hang de poster voor je raam. En word lid of donateur van onze vereniging.

Heb je een klacht over een lager dan 300 meter boven de woonwijk vliegende helikopter? Dan kan je die 24 uur per dag indienen bij de meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond op telefoonnummer 0888 333 555.

Onze vereniging is niet tegen noodzakelijk gebruik van helikopters in het algemeen belang.

Laatste nieuws

Gemeente weigert omgevingsvergunning helihaven

| |

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag volgt haar coalitieakkoord en weigert de aangevraagde omgevingsvergunning voor een helihaven. Eerder werd een omgevingsvergunning voor een helihaven door de bestuursrechter vernietigd.... LEES MEER

Raad van State wijst beroepen Heliniet af

| |

De door de vereniging Heliniet tegen de in werking getreden luchthavenregeling ingediende beroepen zijn door de Raad van State niet-ontvankelijk dan wel ongegrond verklaard. Heliniet was onder andere van mening dat de geluid-... LEES MEER

Heliniet weer in beroep bij Raad van State

| |

Ook tegen de door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde opvolgende luchthavenregeling heeft Heliniet beroep aangetekend bij de Raad van State. In deze luchthavenregeling zijn nieuwe te volgen vliegroutes opgenomen die zijn vastgesteld op... LEES MEER