De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een luchthavenregeling vastgesteld voor een helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag. De gemeente Den Haag werkt hier aan mee door een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan middels een omgevingsvergunning te hebben verleend.

De geplande helihaven ligt vlakbij het Prins Clausplein in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. Ook inwoners van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp gaan hier last van krijgen.

Een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend. Daar hebben we bezwaar tegen ingediend en dat is afgewezen. Daarom zijn we in beroep gegaan bij de bestuursrechter. En die heeft ons in het gelijk gesteld. Een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning is gepubliceerd.

Een luchthavenregeling is in werking getreden. Daar hebben we beroep tegen ingediend bij de Raad van State. Een opvolgende luchthavenregeling is in werking getreden. Ook daartegen zullen we beroep indienen. Onze strijd tegen de helihaven is dus nog verre van gestreden.

Vind je ook dat tijdwinst van enkelen niet mag gaan ten koste van geluidsoverlast, milieuschade en veiligheidsrisico’s voor velen? Help een helihaven te voorkomen. Hang de poster voor je raam. En word lid of donateur van onze vereniging.

Heb je een klacht over een lager dan 300 meter boven de woonwijk vliegende helikopter? Dan kan je die 24 uur per dag indienen bij de meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond op telefoonnummer 0888 333 555.

Onze vereniging is niet tegen noodzakelijk gebruik van helikopters in het algemeen belang.

Laatste nieuws

Opvolgende luchthavenregeling treedt in werking

| |

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een opvolgende luchthavenregeling voor de helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag vastgesteld. Een vanaf 21 januari in werking getreden luchthavenregeling had een vervaldatum van 1 april 2018. Gedeputeerde Staten besloten... LEES MEER

Bezwaar afwijzen handhavingsverzoek afgewezen

| |

Een door Heliniet ingediend handhavingsverzoek tegen de helihaven op de GAVI-kavel werd afgewezen. Heliniet is daartegen in bezwaar gegaan. Dit bezwaar is ook afgewezen. Het verzoek om handhaving werd afgewezen omdat een nieuwe... LEES MEER

Heliniet in beroep bij Raad van State

| |

Heliniet heeft tegen de op 21 januari in werking getreden luchthavenregeling een beroepschrift bij de Raad van State ingediend. Het beroep betreft de luchthavenregeling die reeds op 14 oktober 2015 door Provinciale Staten... LEES MEER

Luchthavenregeling treedt in werking

| |

De op 14 oktober 2015 door Provinciale Staten van Zuid-Holland vastgestelde luchthavenregeling helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag treedt in werking. Dat blijkt uit een nieuwsbericht van DCMR Milieudienst Rijnmond en twee publicaties in het... LEES MEER

Heliniet weer in bezwaar tegen afwijzen handhaving

| |

Een door Heliniet wederom ingediend handhavingsverzoek tegen de helihaven op de GAVI-kavel werd recent afgewezen. Als reden van afwijzing werd aangevoerd dat een nieuwe omgevingsvergunning is aangevraagd. Heliniet is daartegen in bezwaar gegaan.... LEES MEER

Verklaring veilig gebruik luchtruim afgegeven

| |

Door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is een verklaring veilig gebruik luchtruim voor de helihaven aan de Spoorlaan te Den Haag afgegeven. Het op 23 november genomen besluit is gepubliceerd in de... LEES MEER