Bezwaar tegen omgevingsvergunning helihaven mogelijk

geplaatst in: Nieuws | 2

De gemeente Den Haag heeft medio juni een van rechtswege verleende omgevingsvergunning gepubliceerd voor een helihaven op de GAVI-kavel. Indienen van een bezwaarschrift daartegen is mogelijk. De omgevingsvergunning voor de helihaven is op 14 juni gepubliceerd. Bij het gemeentelijk informatiecentrum … Vervolgd