Privacyverklaring

Verantwoordelijkheid

De vereniging Heliniet, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27297584, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR).

Functionaris Gegevensbescherming

Functionaris Gegevensbescherming is de secretaris van de vereniging Heliniet. Deze is te bereiken via het contactformulier of info@heliniet.nl.

Persoonsgegevens die we verwerken

Als je een reactie plaatst bij één van onze nieuwsberichten

naam
e-mailadres
IP-adres

Wil je een reactie wijzigen of verwijderen? Laat dit dan weten via info@heliniet.nl.

Van ons contactformulier verwerken we

naam
e-mailadres
IP-adres

Van onze leden en donateurs verwerken we

naam
adres
postcode
woonplaats
e-mailadres

Met wie we persoonsgegevens delen

Persoonsgegevens delen we niet met derden. Een uitzondering daarop vormen naam en e-mailadres van onze leden en donateurs die we delen met MailChimp teneinde nieuwsbrieven te kunnen verzenden.

Recht op inzage, correctie en vergetelheid

Wil je inzage in persoonsgegevens die we van je verwerken, deze corrigeren of laten verwijderen? Laat dit dan weten via info@heliniet.nl.

Cookies

Onze website gebruikt de volgende cookie

viewed_cookie_policy domein:www.heliniet.nl pad:/ verloopt:een jaar

Als je een in een nieuwsbericht opgenomen document bekijkt wordt door https://docs.google.com de volgende cookie gebruikt

NID domein:.google.com pad:/ verloopt:zes maanden