Heliniet gaat in beroep bij Raad van State

geplaatst in: Nieuws | 5

DEN HAAG – Provinciale Staten van Zuid-Holland bespraken op 14 oktober de Luchthavenregeling helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag. Besloten werd de luchthavenregeling vast te stellen. Daarbij werden echter beperkingen aangebracht. Heliniet gaat in beroep bij de Raad van State.

Voorzitter Heliniet in TV West NieuwsIn een laatste poging het vaststellen van de luchthavenregeling te voorkomen sprak namens de vereniging Heliniet voorzitter Hans Scherpenhuijzen in.

Hij benadrukte nogmaals dat in de berekening van geluids- en veiligheidscontouren rekening moet worden gehouden met de werkelijke locatie van de helihaven in de zuid-westhoek van de GAVI-kavel.

Tevens wees hij er op dat niet alle relevante stukken ter inzage hebben gelegen, hetgeen strijdig is met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Tijdens de vergadering werd hier echter niet op ingegaan. Na een intensief debat werd een vijftal amendementen op de luchthavenregeling aangenomen.

Verwijderd wordt het vervallen van de luchthavenregeling op de dag na definitieve beëindiging van een geldig huurcontract betreffende het luchthaventerrein (VVD, CDA).

Toegevoegd wordt dat de vluchten alleen tussen 07:00 uur en 19:00 uur mogen worden uitgevoerd (D66, SP, PvdA, PVV).

Het aantal van 400 vluchten per jaar wordt beperkt tot maximaal 10 per dag (D66, SP, PvdA, PVV).

De luchthavenregeling vervalt op 1 april 2018, tenzij Provinciale Staten voor deze datum besluiten de regeling voor bepaalde tijd te verlengen (D66, SP, PvdA, CDA, VVD, PVV).

Commerciële rondvluchten zijn uitgesloten (PvdA, SGP & ChristenUnie, D66, PVV, SP).

Uiteindelijk stemden VVD, CDA, PVV en D66 vóór de luchthavenregeling met deze amendementen, waardoor de regeling door een kleine meerderheid met 32 van de 55 stemmen werd aangenomen. Dat SP, SGP & ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus tegen zouden stemmen werd al eerder aangenomen. Verrassend was dat de PvdA uiteindelijk ook tegen stemde. De PVV bleek met haar kritische houding tijdens de vergadering van de statencommissie Verkeer en Milieu op 7 oktober en zelfs nog tijdens deze statenvergadering een schijnbeweging te hebben gemaakt.

Verder werd een tweetal moties aangenomen.

De eerste motie door D66, SP, PvdA en PVV betreft een voor 1 april 2018 uit te voeren evaluatie in nauw overleg met de exploitant en de omliggende gemeenten. Die evaluatie betreft in elk geval de ontwikkelingen ten aanzien van luchtkwaliteit, geluidsoverlast, verkeersveiligheid en de economische gevolgen in Haaglanden.

De tweede motie door D66, PVV en CDA betreft een voor 1 april 2018 uit te voeren onderzoek naar locaties in de regio’s Haaglanden en Rijnmond die geschikt zijn voor de ontwikkeling van een helihaven.

Hoewel de vereniging Heliniet blij is met de door de kritische houding van een aantal statenfracties aangenomen amendementen, blijft zij tégen het vaststellen van een luchthavenregeling voor een helihaven op de GAVI-kavel. De vereniging zal op basis van inhoudelijke en procedurele argumenten beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zie ook:
Inspreektekst voorzitter Heliniet
Videoverslag van de vergadering
TV West Nieuws van 14 oktober (het is het tweede item en duurt twee minuten)

5 Antwoorden

 1. Burger

  PVV maakt wel vaker schijnbewegingen, denk aan de HTM in het verleden…
  Aankomende weekend het videoverslag bekijken.
  Goed dat Heliniet in beroep gaat bij de Raad van State!
  Heel veel succes!

 2. inwoner Nootdorp

  Haast niet te geloven dat er door verschillende partijen wordt gedacht dat er geen overlast gaat ontstaan in Ypenburg en omstreken door meer helikopter bewegingen. De laatste tijd is het aantal vluchten al toegenomen en wordt er vanuit Rotterdam over Ypenburg gevlogen in de richting van de A12. Bijna dagelijks wordt er bij zo’n vliegbeweging ook nog even wat extra vliegbewegingen gemaakt over verschillende delen van Ypenburg. Bijv. op 5-1-2016 al 5 keer geconstateerd. Dat is dan nog zonder Helihaven. Dat aantal vliegbewegingen zal zeer sterk toenemen. De voorstemmers zijn of niet woonachtig in de directe omgeving of erg naïef.

 3. Burger

  Erg stil hier. Ben bang dat ineens de helikopers boven ons hoofd vliegen..
  Is er nog nieuws voorzitter?

 4. Hen

  Heliniet gaat in beroep bij de Raad van State, staat in het hierboven genoemde bericht in de kop en vet gedrukt.
  Vraag aan de Voorzitter van Heliniet: wat is de status van dit beroep en is er nog nieuws?

 5. Burger

  Verbaasd dat ik vanmorgen hoorde dat de aanleg van de helihaven Ypenburg is begonnen
  en op deze website helemaal geen nieuws daarover.
  Wat is er met het beroep gebeurd voorzitter?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.