De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een luchthavenregeling vastgesteld voor een helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag. De gemeente Den Haag werkt hier aan mee door een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan middels een omgevingsvergunning te hebben verleend.

De geplande helihaven ligt vlakbij het Prins Clausplein in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. Ook inwoners van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp gaan hier last van krijgen.

De luchthavenregeling is nog niet formeel bekend gemaakt. Daarom hebben wij daartegen nog geen beroep kunnen indienen. Maar zodra dat mogelijk is gaan we dat doen. Een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend. Daar hebben we bezwaar tegen ingediend en dat is afgewezen. Daarom zijn we in beroep gegaan bij de bestuursrechter. Onze strijd tegen de helihaven is dus nog verre van gestreden.

Vind je ook dat tijdwinst van enkelen niet mag gaan ten koste van geluidsoverlast, milieuschade en veiligheidsrisico’s voor velen? Help een helihaven te voorkomen. Hang de poster voor je raam. En word lid of donateur van onze vereniging.

Heb je een klacht over een lager dan 300 meter boven de woonwijk vliegende helikopter? Dan kan je die 24 uur per dag indienen bij de meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond op telefoonnummer 0888 333 555.

Onze vereniging is niet tegen noodzakelijk gebruik van helikopters in het algemeen belang.

Laatste nieuws

Heliniet in beroep bij bestuursrechter

| |

De vereniging Heliniet is het niet eens met met het afwijzen van haar bezwaarschrift en heeft daarom een beroepschrift bij de bestuursrechter ingediend. Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag besloot... LEES MEER

Gemeente wijst bezwaren af

| |

De door Heliniet ingediende bezwaarschriften tegen afwijzing van het verzoek om handhaving en tegen de van rechtswege verleende omgevingsvergunning zijn beiden ongegrond verklaard. Ondanks onze op 14 oktober vorig jaar aan de Adviescommissie... LEES MEER

Bezwaar tegen omgevingsvergunning helihaven mogelijk

| |

De gemeente Den Haag heeft medio juni een van rechtswege verleende omgevingsvergunning gepubliceerd voor een helihaven op de GAVI-kavel. Indienen van een bezwaarschrift daartegen is mogelijk. De omgevingsvergunning voor de helihaven is op... LEES MEER

Heliniet in bezwaar tegen afwijzen handhaving

| |

Burgemeester en wethouders van Den Haag hebben het door de vereniging Heliniet ingediende verzoek om handhaving afgewezen. Heliniet is daartegen in bezwaar gegaan. De op de GAVI-kavel waargenomen grondwerkzaamheden ter voorbereiding van een... LEES MEER

Heliniet stelt gemeente in gebreke

| |

Aan het door de vereniging Heliniet ingediende verzoek om handhaving is door de gemeente Den Haag niet tijdig uitvoering gegeven. Daarom stelt Heliniet de gemeente in gebreke. Over de op de GAVI-kavel waargenomen... LEES MEER