De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een luchthavenregeling vastgesteld voor een helikopterluchthaven aan de Spoorlaan in Den Haag. De gemeente Den Haag werkt hier aan mee door een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan middels een omgevingsvergunning te hebben verleend.

De geplande helihaven ligt vlakbij het Prins Clausplein in het stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg. Ook inwoners van Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Pijnacker-Nootdorp gaan hier last van krijgen.

Een omgevingsvergunning van rechtswege is verleend. Daar hebben we bezwaar tegen ingediend en dat is afgewezen. Daarom zijn we in beroep gegaan bij de bestuursrechter. En die heeft ons in het gelijk gesteld. Een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning is gepubliceerd.

Een ontwerp gewijzigde luchthavenregeling is gepubliceerd. Daar hebben we een zienswijze over ingediend. Onze strijd tegen de helihaven is dus nog verre van gestreden.

Vind je ook dat tijdwinst van enkelen niet mag gaan ten koste van geluidsoverlast, milieuschade en veiligheidsrisico’s voor velen? Help een helihaven te voorkomen. Hang de poster voor je raam. En word lid of donateur van onze vereniging.

Heb je een klacht over een lager dan 300 meter boven de woonwijk vliegende helikopter? Dan kan je die 24 uur per dag indienen bij de meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond op telefoonnummer 0888 333 555.

Onze vereniging is niet tegen noodzakelijk gebruik van helikopters in het algemeen belang.

Laatste nieuws

Luchthavenregeling treedt in werking

| |

De op 14 oktober 2015 door Provinciale Staten van Zuid-Holland vastgestelde luchthavenregeling helikopterluchthaven Spoorlaan Den Haag treedt in werking. Dat blijkt uit een nieuwsbericht van DCMR Milieudienst Rijnmond en twee publicaties in het... LEES MEER

Heliniet weer in bezwaar tegen afwijzen handhaving

| |

Een door Heliniet wederom ingediend handhavingsverzoek tegen de helihaven op de GAVI-kavel werd recent afgewezen. Als reden van afwijzing werd aangevoerd dat een nieuwe omgevingsvergunning is aangevraagd. Heliniet is daartegen in bezwaar gegaan.... LEES MEER

Verklaring veilig gebruik luchtruim afgegeven

| |

Door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is een verklaring veilig gebruik luchtruim voor de helihaven aan de Spoorlaan te Den Haag afgegeven. Het op 23 november genomen besluit is gepubliceerd in de... LEES MEER

Verzoek tot handhaving Heliniet weer afgewezen

| |

Het door Heliniet ingediende handhavingsverzoek tegen de helihaven op de GAVI-kavel is afgewezen. Als reden hiervoor wordt aangevoerd dat een nieuwe omgevingsvergunning is aangevraagd. Medio vorig jaar diende Heliniet ook een handhavingsverzoek in.... LEES MEER